Informacja dotycząca procedury przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego NZOZ MEDYK

  1. Zgłoszenie dot. objęcia opieką chorego przez hospicjum odbywa się drogą telefoniczną,     nr telefonu:

69 191 13 96

(numer czynny całą dobę)

  1. Zgłoszenie telefoniczne obejmuje:

A)    Przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta i możliwości objęcia go domową opieką hospicyjną

B)    Przekazania informacji o zasadach uzyskania skierowania do hospicjum domowego

C)    Uzgodnienia pierwszej wizyty w domu pacjenta, w tym przekazania informacji teleadresowych.

  1. Pierwsza wizyta realizowana jest przez pracownika socjalnego – koordynatora pracy zespołu hospicyjnego. Koordynator wypełnia wymagane dokumenty i uzgadnia terminy pierwszych wizyt lekarza i pielęgniarki.

 

  1. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej wymagającej odrębnego wsparcia, opiekę nad chorym i jego rodziną / za odrębną pisemną zgodą / przejmuje dodatkowoStowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej udzielając wsparcia w zależności od potrzeb / np. pomoc finansowa w realizacji recept, zakupu środków sanitarnych, czystościowych, spożywczych, pomoc wolontariuszy, często dalsza opieka i wsparcie osieroconej rodziny ./ Strona internetowa Stowarzyszenia:

www.wsparcie.com.pl